panorama

EMERGENCY

Pizza

Verona Pizza, 73 е, Kostiantynivska str.; Telephone: (+380 44) 379-1000


Vkysneenet, 21, Moskovskyi ave.; Telephone: (+380 44) 353-1473


Алібі (Alibi), 61, Melnykova str.; Telephone: (+380 44) 482-3220


Белісіма Піца (Belisima Pitsa), 15, Novomostytska str.; Telephone: (+380 44) 332-3080


Гранд (Hrand), 4 а, Zoolohichna str.; Telephone: (+380 44) 483-4545


Інесса (Inessa), 21, Mykoly Zakrevskoho str.; Telephone: (+380 44) 546-1703


 Lola, 5, Lva Tolstoho str.; Telephone: (+380 44) 234-7423


Mamamia, 9 б, Peremohy ave.; Telephone: (+380 44) 222-5222