panorama

Географічне положення і рельєф

        Київ лежить на півночі України у середній течії Дніпра, на межі лісової та лісостепової фізико-географічних зон. Дніпро поділяє місто навпіл. Північна частина київського правобережжя розлягається на Поліській низовині, південь правобережжя – на Придніпровській височині, і являє собою підвищену платоподібну рівнину, розчленовану ярами, балками та долинами невеликих річок.

        Відносні висоти тут 100-150 м. Характерними рисами рельєфу Правобережжя є гори-останці (Старокиївська, Щекавиця, Хоревиця, Лиса, Чорна, Батиєва) та яри (Бабин, Протасів, Кмитів, Смородинський тощо).

image010.jpg

        Лівобережна частина міста лежить на Придніпровській низовині. Це терасована, слаборозчленована рівнина з відносними висотами до 35 м.