panorama

Найдавніша доба в історії міста

         Місцевість, у якій виник Київ, з прадавніх часів була привабливою для оселення людей. Археологи дослідили стоянки стародавніх мисливців, серед яких найбільш відома Кирилівська.

         Згодом, завдяки унікальному географічному положенню, територія Києва стала місцем поселень різних племен та значним торговельним центром.

         У межиріччі Дніпра та Либіді досліджені залишки поселень та городищ мало не всіх археологічних культур, відомих у Середньому Подніпров'ї. Втім справжніми засновниками Києва були слов'янські племена, що входили до об'єднання полян. Загальновідома легенда (про заснування Києва полянським князем Києм та його братами) записана у недатованій частині літопису.

image004.jpg

         Більшість науковців датують цю подію кінцем V – початком VI ст. Власне, мова йде про заснування укріпленої резиденції князя (залишки "городища Кия" археологи досліджували на північному мисі Старокиївської гори). Проте існує не менш обґрунтоване припущення, що Київ як адміністративний центр Подніпров'я виник одночасно з Руською державою на межі VIII-IX ст.