panorama

Київ за часів литовсько-польського панування

Відроджуватися місто почало тільки у 1360-ті роки, коли потрапило під владу Великого князівства Литовського. Київ стає столицею удільних князів з роду Гедиміна, які здійснюють великі відбудовчі роботи, закладають дерев'яний замок. Деякий час у Києві карбують власну монету. У 1471 р. Київське князівство було скасоване і перетворене на воєводство. Руйнівні напади татарських орд у 1416 та 1482 рр. стали на перешкоді нормальному розвитку міста. Проте вже у 1499 р. київські міщани отримують самоврядування за магдебурзьким правом, а впродовж першої половини XVI ст. відбудовуються київські монастирі та Печерське містечко навколо Успенського монастиря, якому згодом було дароване найменування і привілеї лаври.

Внаслідок Люблінської унії в 1569 р. Київ увійшов до складу Польського королівства і набув економічного зросту.

1648_map_.jpg

         В 1648 р. чисельність населення міста сягала 15 тис чол. Проте утиски з боку польської знаті призвели до ряду козацьких повстань наприкінці XVI ст. В ході національно-визвольної війни під проводом гетьмана Богдана Хмельницького значно скоротилося міське населення. В 1654 р. внаслідок Переяславської угоди Київ був приєднаний до Московського царства. Місто зайняли війська московського царя. Почався період затишшя.

1786_map_.jpg